Stress verminderende yoga op de werkvloer!


Sinds een half jaar ga ik elke donderdagavond braaf naar mijn yogalesje. Als jongste van het nest zucht en steun ik net zo hard als de andere yogi’s(ofwel yogavolgers). En dat terwijl er toch wel een leeftijdsverschil zit van gemiddeld 20 jaar. Ben ik dan zo stijf of zijn de anderen gewoon erg soepel voor hun leeftijd?

Waarom ik yoga les ben gaan volgen? Begin dit jaar hoorde ik steeds meer mensen om mij heen praten over hoe geweldig en fantastisch hun leven was sinds ze aan yoga doen. Hé dacht ik, dat is het proberen waard. In diezelfde periode las ik veel artikelen over yoga op de werkvloer. Vaak een activiteit als onderdeel van een duurzaam inzetbaarheidsproject.

Hard werken vraagt om hard ontspannen In onze huidige maatschappij is het meer en meer een kunst geworden om letterlijk en figuurlijk overeind te blijven staan. Het werktempo is toegenomen en de huidige afrekencultuur maakt dat er steeds meer van ons geëist wordt. Het is dus niet zo verwonderlijk dat werkstress de beroepsziekte nummer 1 is in Nederland (Bel, de, 2014).

Daarbij komt ook nog dat we door de technische ontwikkelingen allen inmiddels 24/7 bereikbaar zijn via onze smartphones en dergelijke (Werken 2.0, 2015). Hierdoor dreigt het gevaar dat de werk-privé balans verslechtert. Het altijd maar bereikbaar zijn is dan ook één van de factoren die voor stress zorgt bij medewerkers. We worden namelijk overspoeld door allerlei informatie die we maar moeilijk kunnen verwerken (Werken 2.0, 2015).

Stress gerelateerde klachten leiden in veel gevallen tot een verminderde arbeidsproductiviteit en een hoog verzuim (Driessen, 2011). Ik hoef dan ook niet nader te verklaren dat deze punten heel wat geld kosten voor organisaties. Om precies te zijn; de kosten van stress waren in de eerste helft van 2014 al 800 miljoen euro (ArboNed, 2014). Het is daarom voor iedereen noodzaak om naast het harde werken regelmatig en effectief te ontspannen.

Duurzame inzetbaarheid Onze leeftijdsverwachting wordt hoger en de pensioengerechtigde leeftijd ook. We moeten dus met zijn allen langer doorwerken. Reden te meer dat het fenomeen duurzame inzetbaarheid in het leven is geroepen. Duurzame inzetbaarheid wordt wel gedefinieerd als; “De mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren.“ (Gedrag en organisatie, 2011). Hierbij zijn werkvermogen, vitaliteit en employability belangrijke indicatoren (Gedrag en organisatie, 2011, p. 38).

Fysiek vs. psychisch welzijn Om duurzaam inzetbaar te blijven is een fruitmandje op de werkvloer en een fitnessabonnement lang niet genoeg. Vaak is te lezen dat bedrijven zich voornamelijk richten op de fysieke aspecten. Zoals ik net gezegd heb is beroepsziekte nummer 1 in Nederland werkstress (Bel, de, 2014). En werkstress is iets psychisch wat zich wel kan uiten in fysieke klachten. Om stress optimaal te verminderen is een combinatie van fysieke en geestelijke activiteiten het meest effectief. En laat dat nou net zo zijn bij yoga!

Hoe kan yoga bijdragen aan stressvermindering?

Maar wat is yoga eigenlijk? Yoga komt oorspronkelijk uit India en ontstond zo’n 4000 jaar geleden (Yoga-Wijzer, z.d.). Het doel van yoga is om eenheid te creëren tussen lichaam en geest door middel van een combinatie van ademhaling, lichamelijke oefening en concentratie. Veel oefeningen zijn genoemd naar de dierenwereld (Yoga-Wijzer, z.d.).

Zoals ik in het begin heb verteld doe ik zelf sinds een halfjaar aan yoga. Een van de redenen hiervoor was om de stress te verminderen die ik ervaar tijdens mijn studie, op mijn werk en in het alledaagse leven. En al was ik in het begin een beetje sceptisch, het werkt bij mij inderdaad stress verminderend.

Uit ervaring weet ik dus dat yoga stress verminderend werkt maar dit is ook gebleken uit een onderzoek door de Britse Universiteit (Snels, 2011). Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat yogadeelnemers zich onder andere minder angstig voelden en meer energie hadden als zij minimaal één keer per week circa 20 minuten aan yoga deden. Ook gaven zij aan meer tevreden te zijn over het leven algemeen en zich zelfverzekerder te voelen onder stressvolle omstandigheden (Snels, 2011).

En nu op de werkvloer!

Met yoga op de werkvloer bereik je ook nog eens een win-win situatie. Vanuit organisatieperspectief scheelt het een hoop geld als het stressverzuim verminderd en vanuit werknemersperspectief voelt men zich minder stressvol, energieker en meer tevreden (Snels, 2011). Als organisatie kan je yogalessen faciliteren voor, onder of na werktijd. Wellicht ideaal om een yoga les te organiseren voor een belangrijke meeting of presentatie?

Fijne bijkomstigheid voor de organisaties; het is mogelijk om subsidie te ontvangenvoor projecten omtrent duurzame inzetbaarheid!

Dus, al is het misschien een beetje ongemakkelijk in het begin om naast je collega’s houdingen uit te voeren die de naam hebben van een beest, denk aan het resultaat.Leuke bijkomstigheid; het brengt de nodige humor met zich mee!

Bronnenlijst:

ArboNed. (2014, juli 17). Stress kost Nederlands bedrijfsleven nu al 800 miljoen.Opgeroepen op oktober 10, 2015, van ArboNed:http://www.arboned.nl/nieuwscentrum/persberichten-en-publicaties/stress-kost-nederlands-bedrijfsleven-nu-al-800-miljoen/

Bel, de, S. (2014, augustus 25). Hard werken vraagt om hard ontspannen. Opgeroepen op oktober 10, 2015, van HR Praktijk:https://www.hrpraktijk.nl/topics/duurzame-inzetbaarheid/nieuws/hard-werken-vraagt-om-hard-ontspannen

Driessen, M. (2011, januari 17). Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht. Opgeroepen op oktober 10, 2015, van CBS:http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/EF66D80A-C019-4EF0-8D13-4A54999C37EE/0/2011geestelijkeongezondheidinNederlandinkaartgebrachtart.pdf

Gedrag en organisatie. (2011). Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren.Gedrag en organisatie, 38.

Kundalini Yoga Hoorn. (z.d.). Yoga op het werk. Opgeroepen op oktober 10, 2015, van Yoga les Hoorn: http://yogaleshoorn.nl/portfolio/yoga-op-het-werk/

Snels, I. (2011, april). Helpt yoga tegen stress op het werk? TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 161.

Werken 2.0. (2015, april 10). Werknemer moet zelf balans werk-prive bewaken.Opgeroepen op oktober 10, 2015, van Werken 2.0: http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/werknemer-moet-zelf-balans-werk-prive-bewaken/37784/werknemer-moet-zelf-balans-werk-prive-bewaken/

Yoga-Wijzer. (z.d.). Wat is yoga? Opgeroepen op oktober 10, 2015, van Yoga-Wijzer:http://www.yoga-wijzer.nl/watisyoga.html


Uitgelicht
Recente blogposts