45-plusser. Arbeidsmarktbejaarde!


Een mooi CV dat helemaal up-to-date is, een goed netwerk, relevante kwaliteiten en ervaring, en eindeloos solliciteren. Nog steeds geen werkgever die je ziet zitten, omdat je met 45 jaar echt ‘te oud’ bent. Dus daar sta je dan als arbeidsmarktbejaarde: uitgerangeerd, langs de zijlijn. Zo graag zouden ze weer aan het werk willen, maar het lijkt ze niet gegund. En dat te bedenken dat er tot je 67e doorgewerkt moet worden.

45 jaar en al langdurig werkloos Dat het op de arbeidsmarkt al enige tijd slecht gaat met de oudere werknemer is niks nieuws, maar wanneer heb je die leeftijdgrens bereikt in de ogen van de werkgever? Nou, steeds jonger blijkt. In het tweede kwartaal van 2015 waren er 270.000 langdurig werklozen. Bij de groep 45-plussers komt langdurig werkloosheid het vaakst voor. Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die twaalf maanden of langer werkloos is. Van die 270.000 langdurig werklozen zijn er 156.000 45-plussers die langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan (CBS, 2015). Het vervelende is ook dat deze ‘ouderen’ zich pijnlijk bewust blijken te zijn van alle negatieve vooroordelen die werkgevers hebben over hen. Joop Zinsmeister (2012) stelt in zijn proefschrift ‘Oud is wijs genoeg’ dat 45-plussers ervaren dat het op dit moment de realiteit is dat ze zich ondergewaardeerd en ongewenst voelen in een organisatie. Ben je de 40 jaar gepasseerd en op zoek naar een baan, dan kan je er vanuit gaan dat je waarschijnlijk geen enkele uitnodiging zal ontvangen voor een sollicitatiegesprek.

Enkele vooroordelen Voor mij is het onbegrijpelijk om een kwalitatief goede kandidaat die goed zou matchen binnen de organisatie niet uit te nodigen voor een gesprek enkel en alleen om zijn of haar leeftijd. De reden hiervoor is dat werkgevers hardnekkige vooroordelen hebben over oudere werknemers. Ik heb dit zelf helaas ook gezien bij verschillende stageplaatsen en bijbanen. Heel wat werkgevers zijn ervan overtuigd dat oudere werknemers:

  • Minder productief zijn

  • Vaker ziek zijn

  • Minder leervermogen hebben

Vaak worden de 45-plussers gezien als dure arbeidskrachten, omdat er in mijn optiek vooral gekeken wordt naar het bedrag onderaan de streep. Bovenstaande overtuigingen over oudere werknemers zijn maar een kleine greep van de vele vooroordelen die werkgevers hebben. Maar kloppen deze vooroordelen wel?

Vooroordelen onder de loep Van Ours (2009) heeft in een studie onderzocht in hoeverre productiviteit zal afnemen naarmate de werknemer ouder wordt. De fysieke productiviteit kan wel iets afnemen na het veertigste levensjaar, maar er is geen afname geconstateerd van mentale productiviteit met het ouder worden. Al met al blijkt productiviteitsverlies in de praktijk dus mee te vallen.

Ook met het verminderde leervermogen van de oudere medewerker valt het wel mee. Het leervermogen neemt niet af met de leeftijd, maar er moet wel gekeken worden naar andere leerstijlen. Oudere werknemers geven de voorkeur aan ‘learning on the job’, in plaats van de gebruikelijke formele trainingen die gegeven worden binnen de organisaties. Oudere werknemers zullen door het volgen van informeel onderwijs veel competenties verwerven waarover de jongere werknemers veel minder beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen en ontwikkelen van expertise. Dit maakt de oudere werknemer dus weer productiever dan de jongere werknemer (Picchio, 2015).

Oudere werknemers doen niet aan baaldagen. Zij melden zich dan ook minder vaak ziek dan jongeren. Als ouderen zich ziek melden is er meestal ook wel wat aan de hand en hebben ze tijd nodig om te herstellen. De meerderheid van de oudere werknemers kunnen hun werk gezond en goed uitoefenen (Nauta, et al, 2004). Volgens Willemsen & De Vries (2002) zijn oudere werknemers ook opmerkelijk vaak nulverzuimers. Zo kennen de 45-55 jarigen 33% nulverzuimers, bij 55-plussers is dit zelfs 39%. Even ter vergelijking: onder jongere werknemers is het nulverzuimpercentage slechts 26%.

Uit bovenstaande blijkt dat wanneer men de vooroordelen naast de feiten zet er wellicht hele kleine verschillen zijn tussen jongere en oudere werknemers, maar deze eigenlijk verwaarloosbaar zijn.

Het is dus dringend tijd voor werkgevers én recruiters om hun schadelijke vooroordelen over oudere werknemers eens bij te stellen. Zij worden afgeschreven op vooroordelen die niet kloppen. Laten ze in plaats daarvan eens kijken naar hun meerwaarde. Wat te denken van hun betrokkenheid en betrouwbaarheid? Het bieden van de rust en hun loyaliteit? Om nog maar te zwijgen over hun vakkennis, die ze graag delen met de jongere werknemers in de organisatie. Laten we de oudere werknemer weer omarmen en ze zien als werknemers van ongeschatte waarde voor een organisatie. Want dat zijn ze ook.

Bronnenlijst:

CBS. (2015). Werkloosheid naar leeftijd en geslacht. Geraadpleegd op 5 oktober 2015, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-vogelvlucht/korte-termijn-ontw/2006-arbeidsmarkt-vv-werkl-gesl-art.htm

Nauta, A., M.R. de Bruin & R. Cremer (2004), De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers, Hoofddorp: TNO Arbeid.

Picchio, M. (2015). Is training effective for older workers? Training programs that meet the learning needs of older workers can improve their employability. IZA World of Labor.

Van Ours, J.C. (2009) Will you still need me when I'm 64? Center Discussion Paper, Tilburg University

Willemsen, M. & De Vries, S. (2002). Oud en Wijs in het Onderwijs. Een oriënterend onderzoek naar gezonde en langdurige arbeidsparticipatie van ouderen. Hoofddorp: TNO Arbeid

Zinsmeister, J. (2012). Oud is wijs genoeg. Een studie naar de inzet van de arbeidsvermogens van oudere werknemers. Amsterdam: CAREM DEM/HvA


Uitgelicht
Recente blogposts