Alleen maar leiders in gemeente Hollands Kroon

“Een gemeente? Wat is er in godsnaam interessant aan het HR-beleid van een gemeente?!”, hoor ik je denken. Nou, alles! Kan ik je vertellen. Ik was in eerste instantie ook erg sceptisch toen ik het artikel over zelfsturende teams binnen de gemeente Hollands Kroon opende op mijn NOS-app. Zelf kom ik namelijk uit een plaats die bekend staat als ‘de meest gemiddelde stad van Nederland’. Het overheidsapparaat in Woerden wordt dan ook gerund door een stel oude, stoffige ambtenaren die elke zondagochtend strak in pak naar de kerk wandelen. Bureaucratie staat in hun ziel gegrift als je het mij vraagt. In de gemeente Hollands Kroon ligt dit een stukje anders. Deze nog maar kort bestaande, samengesmolten gemeente is het walhalla van de zelfsturende teams. Het mooie aan dit verhaal is dat het HR-beleid van de Hollands Kroon ook een grote positieve weerslag heeft op de inwoners van de gemeente. In gemeente Hollands Kroon wonen namelijk alleen maar ontwikkelde leiders...

Gemeente Hollands Kroon
 

Het concept

Wat houden de zelfsturende teams binnen de Hollands Kroon dan in? Het gemeentepersoneel regelt hun eigen zaakjes binnen teams van maximaal negen man. Dit betekent zelf doelen stellen, zelf uren indelen en zelf vakantiedagen bepalen. Alle P&O zaken worden binnen de eigen, kleine teams geregeld. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën zoals werken in de cloud en de saaie gemeentekantoren zijn ingeruild voor moderne flexplekken. Ook managers zijn uit de organisatie verdwenen, zij zijn immers overbodig geworden (NOS, 2016). Dit concept is natuurlijk al langer bekend binnen het bedrijfsleven, maar voor gemeenten is het toch tamelijk nieuw.

De mens centraal

Natuurlijk is er een heel proces vooraf gegaan aan het organiseren van de arbeid op deze manier. De kern van het proces is ‘de mens’. Deze staat centraal binnen het concept van zelfsturende teams (P&A Talentontwikkeling, 2016). Of zoals één van de weinige nog overgebleven directieleden zegt: “eerst het wie, dan het wat”. Hiermee bedoelt zij dat medewerkers moeten nadenken over hun eigen waarden en over welke dingen zij goed kunnen. Op deze manier kunnen ze zelf bepalen wat hun toegevoegde waarde is voor de organisatie. Ook vraagt de organisatie-inrichting van de Hollands Kroon een stuk persoonlijk leiderschap van zijn ambtenaren, en dat is top! Het personeel wordt gedwongen om niet alleen na te denken over zaken die binnen hun dagelijkse werkzaamheden liggen. Ook thema’s als samenwerking, verantwoordelijkheid en besluitvaardigheid zijn nu toegevoegd aan dit takenpakket. Door te werken in zelfsturende teams ontwikkelen de ambtenaren van de gemeente Hollands Kroon heel veel bruikbare competenties. Je wordt gewoon een completer mens als je voor die gemeente werkt!

Bevlogenheid

De samenleving

De keuze voor deze moderne vorm van HR heeft natuurlijk ook een grote weerslag op de samenleving. Van de inwoners van de Hollands Kroon wordt eigenlijk dezelfde verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd als van de medewerkers (NOS, 2016). Naast het feit dat er veel moderner wordt omgegaan met bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of paspoort (deze krijg je gewoon per post toegezonden) ben je als inwoner ook baas in eigen straat. Bewoners worden getriggerd om initiatief te nemen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Vind je het plantsoen voor jouw deur er niet meer mooi bij liggen? Prima! Bedenk een plan om dit te verbeteren, stuur het op naar de gemeente en trommel je buurtgenoten op. De gemeente regelt alle spullen om het stukje groen op te pimpen en samen met je buurman mag jij je groene handjes laten wapperen. Ook hier worden die inwoners van Hollands Kroon niet alleen benaderd als burger. Ze veranderen in initiatiefnemers. Leiders in eigen buurt die moeten nadenken over samenwerking, beslissingen moeten maken en verantwoordelijkheid dragen voor de plannen die zij bedenken. Ik stel me zo voor dat in de gemeente Hollands Kroon over twintig jaar alleen nog uiterst ontwikkelde, proactieve mensen wonen die niet anders gewend zijn dan hun eigen zaakjes regelen met een beetje hulp van de overheid.

Werkt het?

Worden de zelfsturende teams en de daarbij behorende ‘zelfsturende samenleving’ ook goed ontvangen door de burgers? Jazeker! Binnen de gemeente Peel en Maas, een andere gemeente waar ze bezig zijn met het concept ‘terugtrekkende overheid’, is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van inwoners over de gemeente. Hieruit blijkt dat veel initiatieven van zelfsturing erg goed worden gewaardeerd door de inwoners van de gemeente (van Ostaaijen, 2013). Ook geven zij aan goed te weten wat de initiatieven van zelfsturing inhouden.

 

Conclusie

De gemeente Hollands Kroon, een lichtpuntje binnen de Nederlandse overheid. Het concept van zelfsturende teams levert niet alleen autonome verantwoordelijke medewerkers op met een breed scala aan bruikbare competenties. Ook de samenleving gaat erop vooruit. Inwoners van de Hollands Kroon wonen niet alleen in hun buurt, ze leiden de buurt samen en nemen initiatieven die het wonen in de Hollands Kroon nog aangenamer maken. Mijn advies? Een Nederlands parlement vol zelfsturende teams!

 

Meer over Jeroen? Bekijk ook eens zijn Linkedin-pagina!

Literatuurlijst

NOS. (2016, Oktober 13). Het nieuwe werken; zelf het plantsoen doen, de gemeente betaalt. Opgehaald van nos.nl: http://nos.nl/artikel/2137480-het-nieuwe-werken-zelf-het-plantsoen-doen-de-gemeente-betaalt.html

P&A Talentontwikkeling. (2016). Gemeente Hollands Kroon; de organisatie van de toekomst? Opgehaald van talentontwikkeling.com: https://talentontwikkeling.com/actueel/weblog/organisatieontwikkeling/352-hollands-kroon-organisatie-toekomst#page

van Ostaaijen, J. (2013). Zelfsturing op het goede spoor? Een onderzoek naar de rol van inwoners van Peel en Maas bij een terugtredende overheid. Peel en Maas: Rekenkamercommissie Peel en Maas.

#Zelfsturendeteams #Teams #Autonomie #Zelfsturend #Gemeente #HollandsKroon #Overheid

Uitgelicht
Recente blogposts