De loonkloof: feit of fabel?


 

In Nederland is de loonkloof tussen mannen en vrouwen regelmatig een hot topic, want vrouwen krijgen nog steeds zo’n 17,6 procent minder loon dan mannen (Kakebeeke & Molenaar, 2016). Volgens de één is dit een serieus probleem en voor de ander slechts geklets. Ik wil weleens weten hoe de loonkloof nu écht in elkaar zit.

 

Waar komt het 17,6% loonverschil vandaan?

Volgens De Hoog (2016) heeft het loonverschil te maken dat mannen in vergelijking met vrouwen meer arbeidsjaren en arbeidsuren hebben, meer ervaring, vaker worden gekozen als leidinggevende, kiezen voor andere sectoren en andere beroepen, werken bij grotere bedrijven waar vaak een opleidingsstructuur is en tot slot is er sprake van discriminatie. Het 17,6% loonverschil heeft dus te maken met een opeenstapeling van verschillende situaties. Antwoord op de vraag of de vrouw er ook daadwerkelijk wat aan kan doen om het loonverschil te verkleinen is dat wanneer zij keuzes maakt op werkgebied die financieel lonend zijn het verschil kan verkleinen volgens De Hoog (2016).

Het heeft allemaal te maken met persoonlijke keuzes

Dijkman (2016) schreef een betoog over dat vrouwen vooral minder verdienen door de persoonlijke keuzes die zij maken. Ze werken vaker in deeltijd, besteden meer tijd aan het gezin, werken bij kleinere bedrijven waar minder doorgroeimogelijkheden zijn en werken vaker in sectoren waar de lonen relatief laag liggen, zoals zorg en onderwijs. Hier is dus geen sprake van discriminatie maar een kwestie van persoonlijke keuzes volgens Dijkman (2016). De waarheid ligt echter ergens in het midden volgens De Hoog (2016). Volgens haar is ongeveer tien procent van het gemiddelde loonverschil toe te schrijven aan persoonlijke keuzes. Echter blijft er dan gemiddeld nog zo’n acht procent over. Bij persoonlijke keuzes vraag ik me af in hoeverre vrouwen er écht zelf voor kiezen om minder te gaan werken of om intern opleidingen te volgen. Want werken vrouwen minder vaak fulltime omdat ze dat niet willen of omdat de maatschappij verwacht dat ze vaker parttime werken? Bij bijna de helft van de Nederlandse gezinnen heerst een traditioneel model waarbij de man fulltime werkt en de vrouw parttime, zeker wanneer er eenmaal kinderen zijn. Vrouwen werken gemiddeld 26 uur per week en mannen gemiddeld 38 uur (Schipper, 2016). Daarnaast blijkt uit onderzoek van Dankmeyer & Tijdens (2012) dat het gemiddelde uurloon van vrouwen afneemt in een sector wanneer er meer vrouwelijke collega’s zijn. Wanneer er meer vrouwen in een hogere leeftijdscategorie in een bepaalde sector werkzaam zijn, is het loonverschil kleiner tussen mannen en vrouwen. De bedrijfsgrootte is daarnaast ook van invloed op het loonverschil, deze neemt namelijk toe bij grote bedrijven. Bizarre feiten, niet waar?

Op welke manier kunnen vrouwen de loonkloof dichten?

Maar wij vrouwen willen natuurlijk weten hoe wij de loonkloof kunnen dichten. Heeft dit niet weer te maken met die persoonlijke keuze? Nee, dit heeft te maken met andere keuzes maken op werkgebied om vanuit dat oogpunt meer te kunnen verdienen. Vrouwen kiezen momenteel vaker voor een baan waarbij zij parttime kunnen werken en werken vaker in een klein bedrijf om zorgtaken en werk gemakkelijker te kunnen combineren. Binnen dit kleine bedrijf krijgen zij echter vaak niet de kans om een leidinggevende functie aan te nemen of interne opleidingen te volgen. Daarnaast hebben vrouwen vaker een gat in hun carrière vanwege zorgtaken of zwangerschappen (De Hoog, 2016). Maar wat kunnen vrouwen dan precies doen om de loonkloof te dichten? Kies bijvoorbeeld voor een brede opleiding waar veel werk in is te vinden, maak opleidingen af, kies een sector waar geld wordt verdiend, kies eerder voor parttime werken dan stoppen met werken, kies voor een groot bedrijf met meer dan 500 medewerkers die bijvoorbeeld regelingen hebben betreft kinderopvang, onderhandel over je salaris, volg een extra opleiding of cursus en bespreek je loopbaan regelmatig (De Hoog, 2016). Het draait uiteindelijk niet allemaal om salaris in het leven. Vrouwen vinden leuk werk gecombineerd met leuke collega’s vaak belangrijker. Maar een belangrijk motief om meer werken te stimuleren, is dat minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk is, dat betekent dat de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding groter zijn voor vrouwen dan voor mannen (Schipper, 2016).

Campagne WOMEN INC.

Om vrouwen bewuster te maken van de financiële consequenties van keuzes die zij maken, is er een campagne gestart door WOMEN Inc. in samenwerking met Loonwijzer. Een zogenaamd bewustwordingsprogramma. Natuurlijk wilt men niet met de campagne bereiken dat alle vrouwen ineens fulltime gaan werken. WOMEN Inc. wilt samen met Loonwijzer bereiken dat vrouwen bewust worden van keuzes die zij maken, weten welke keuzes er mogelijk zijn en welke keuzes de salariëring kunnen beïnvloeden (De Hoog, 2016). En daar zijn wij vrouwen dan weer heel erg blij mee!

 

Meer weten over Tanja? Bekijk ook eens haar LinkedIn-pagina!

Literatuurlijst

Dankmeyer, B. & Tijdens, K. (2012). Sectorale verschillen in de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2012, Vol.28(1), pp.105-111

Dijkman, A. (2016). Zo dames, hou maar op over die loonkloof. Geraadpleegd op 17 oktober ’16 van http://daskapital.nl/2016/05/zo_dames_hou_maar_op_over_die.html.

Hoog, de S. (2016). Show me the money. Glamour, 16 (11), 84-87.

Kakebeeke, P. & Molenaar, C. (2016). Nederlandse vrouwen lopen 16% salaris mis. Geraadpleegd op 17 oktober ’16 van https://fd.nl/economie-politiek/1142588/nederlandse-vrouwen-lopen-16-salaris-mis.

Schipper, L. (2016). De man heeft een baan, zijn vrouw een baantje. Geraadpleegd op 20 oktober ’16 van https://fd.nl/werk-en-geld/1151716/de-man-heeft-een-baan-zijn-vrouw-een-baantje.


Uitgelicht
Recente blogposts