MEDEWERKERSBETROKKENHEID MATTERS!


Waarom wordt er hedendaags zo weinig geschreven over de betrokkenheid van medewerkers? Er worden talloze artikelen geschreven over de toekomst van HR, maar geen een daarvan gaat over medewerkersbetrokkenheid. Is medewerkersbetrokkenhed niet cool genoeg? Ik studeer Human Hesource Management aan de Hogeschool van Amsterdam en maak deel uit van Peperclip, het interne organisatieadviesbureau van de Hogeschool. Als Young Professional pleit ik voor méér aandacht voor medewerkersbetrokkenheid. Ik adviseer dan ook ieder bedrijf om zijn pijlen op de betrokkenheid van medewerkers te richten. Medewerkersbetrokkenheid zou de HR-trendslijsten moeten domineren. Waarom is een hoge mate van betrokkenheid zo belangrijk?

 

Voordelen van een betrokken medewerker

Vandaag de dag wordt er veel gepubliceerd over HR trends, typ op Google “HR trends” in en je krijgt een hele waslijst van, recent gepubliceerde, artikelen over de laatste trends. Duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, verzuim, e-HRM, organisatieontwikkeling en HR- analytics komen in élk rijtje voor. Waar is de aandacht voor medewerkersbetrokkenheid? Daar lees ik nergens iets over, medewerkersbetrokkenheid wordt ondergesneeuwd door de ‘overhyped’ trends van vandaag. En dat is onterecht! Is medewerkersbetrokkenheid niet cool genoeg? Men vergeet hoe belangrijk de betrokkenheid van medewerkers is. Waarom is dat dan belangrijk? Een betrokken medewerker meld zich minder vaak ziek, zet zich méér in voor zijn werkgever en collega’s, haalt het beste uit zichzelf, voelt zich méér betrokken bij het succes van de organisatie, is hulpvaardiger, enthousiaster richting de klant en kritischer naar zichzelf, is ondernemend én toont eigen initiatief om de organisatie te verbeteren Martel (2003). Als ik HR-Manager zou zijn, zou ik alles op alles zetten om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen.

Een hoge medewerkersbetrokkenheid levert gewoon keiharde hoge euro’s op!

En wat levert dat nou op dan.. vraagt een HR-Manager zich af terwijl die nog met zijn neus in de HR- analytics zit. Heel veel euro’s! Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van medewerkersbetrokkenheid op drie traditionele, financiële prestatiemaatstaven gedurende een periode van 12 maanden, met inbegrip van het bedrijfsresultaat, de nettowinst en de winst per aandeel. Voor het onderzoek zijn wereldwijd meer dan 664.000 enquêtes verzameld. Uit het onderzoek is gebleken dat de één-jaar prestatieverbeteringen van organisaties die hoog scoren op medewerkersbetrokkenheid, 52% hoger is dan de één-jaar prestatieverbeteringen van organisaties die laag scoren op medewerkersbetrokkenheid (SHRM Conference, 2006). Tel uit je winst! Bovendien blijkt uit onderzoek van Martel (2003) dat organisatiedoelstellingen gemakkelijker worden behaald, wanneer de betrokkenheid van medewerkers hoog is.

 

NL niet betrokken met medewerkersbetrokkenheid

Hoe goed scoren wij hier in Nederland eigenlijk op medewerkersbetrokkenheid, vraag je je nu misschien af. Nou bar slecht kan ik je vertellen. Uit cijfers in het artikel “Workplace Engagement Around the World”, dat in 2013 in de Harvard Business Review verscheen, blijkt dat slechts 9% van de Nederlanders zich betrokken voelt bij zijn of haar werk. Ja, 9%! Het is dus niet zo dat wij het hier in Nederland zó goed doen op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en ons daarom maar bezighouden met e-HRM en dergelijke. Zet e-HRM even op een lager pitje en richt je aandacht op de betrokkenheid van medewerkers. Er zijn meerdere factoren van invloed op medewerkersbetrokkenheid, een studie van Aon (2012): “Trends in Global Employee Engagement”, heeft deze factoren in kaart gebracht. De drie belangrijkste zijn: 1) Carrièremogelijkheden: Perceptie van een gunstige samenloop van omstandigheden voor hun toekomst in de organisatie, inclusief de groei en de vooruitgang (met inbegrip van de perceptie van processen en de eerlijkheid van beslissingen met betrekking tot medewerkers). 2) Erkenning: Perceptie van de erkenning en complimenten die zij ontvangen van anderen voor hun bijdragen aan de organisatie. 3) Reputatie van de organisatie: De perceptie van medewerkers dat de organisatie, door mensen buiten de organisatie als een goede plek om te werken wordt beschouwd.

Tot slot

Medewerkersbetrokkenheid kent voordelen voor zowel werknemer als werkgever, voor de werkgever levert het ook nog eens keiharde euro’s op. Om de betrokkenheid van medewerkers binnen een organisatie te vergroten, is er naar mijn mening, één cruciaal element, nog belangrijker dan carrièremogelijkheden, erkenning en de reputatie van de organisatie, namelijk (interne) communicatie. Dit is de smeerolie die alle factoren verbind. Door communicatie worden mensen en organisaties met elkaar verbonden, resulterend in reductie van onbekendheid, onduidelijkheid en onzekerheid. Het is aan HR om de dialoog tussen werkgever, leidinggevende en medewerker te faciliteren. Is dat niet vooral waarvoor HR bedoeld is? Misschien moeten we eens een stap achteruit nemen en in plaats van naar de toekomst, naar het verleden kijken. De traditionele rol van HR is de zorg voor medewerkers, en wat is daar nou mis mee? Medewerkersbetrokkenheid matters! Het zou top zijn als medewerkersbetrokkenheid in 2017 de aandacht krijgt die het verdient.

 

Meer weten over Shyam? Bekijk ook eens zijn Linkedin-pagina! Bronnenlijst

Aon Hewitt. (2012). 2012 Trends in Global Employee Engagement. Geraadpleegd op 28 oktober 2016, van http://www.aon.com/attachments/human-capital- consulting/2012_TrendsInGlobalEngagement_Final_v11.pdf

Harvard Business Review. (z.d.). Workplace Engagement Around the World. Geraadpleegd op 28 oktober 2016, van https://hbr.org/web/infographic/2013/11/workplace-engagement-around-the- world

Martel, L. (2003), "Finding and keeping high performers: best practices from 25 best companies", Employee Relations Today, Vol. 30 No. 1, pp. 27-43.

SHRM Conference (2006), Vol. 15, p. 2006). Geraadpleegd op 28 oktober 2016, van www.isrinsight.com/pdf/media/2006engagement.pdf

#betrokkenheid #medewerkers #trend

Uitgelicht
Recente blogposts