Mensen zijn de organisatie


In 1947 deed Richard R Dupree, de CEO van Procter & Gamble de volgende uitspraak:

‘’If you leave us our money, our buildings and our brands, but take away our people, the company will fail. But if you take away our money, our buildings and our brands, but leave us our people, we can rebuild the whole thing in less than a decade.’’

Een uitspraak die de reden waarom ik Human Resource Management ben gaan studeren perfect weergeeft. Mensen zijn de organisatie. De bedrijfskunde, het vakgebied dat bedrijven analyseert en hierover slimme dingen zegt, definieert een organisatie als: ‘een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen die een gezamenlijk doel willen bereiken.’ Zonder mensen is een organisatie dus niets waard, en zonder waardetoevoeging heeft een organisatie geen bestaansrecht. Simpel. Het is dan ook niet gek dat organisaties meer en meer aandacht besteden aan het werven, binden, boeien en behouden van kwalitatief goede medewerkers. Hetgeen waarop ik me ga focussen in deze blog is het binden en boeien. Waarom, en vooral hoe doen organisaties dat?

War for talent In het begin van deze eeuw werd door McKinsey de ‘war for talent’ uitgeroepen. Dit houdt in dat organisaties meer dan ooit met elkaar moeten concurreren om talentvolle medewerkers binnen te halen en te behouden. Tevens is er de afgelopen jaren door de behoefte van organisaties aan personele flexibiliteit, arbeidsmarktturbulentie ontstaan. Een gevolg hiervan is dat ‘lifetime employment’ steeds minder voorkomt (Jansen, Paffen, Thunnissen & Thijssen, 2012). Zelf kan ik mij ook niet voorstellen dat ik mijn hele leven achter hetzelfde bureau moet zitten, en uit de laatste cijfers blijkt dat ik hierin niet de enige ben. De lengte van het dienstverband daalt namelijk al sinds 1997, en tegenwoordig is bijna de helft van de werkzame beroepsbevolking in Nederland korter dan vijf jaar in dienst bij zijn werkgever (Smits & De Vries, 2013).

Mede dankzij deze ontwikkeling, en de huidige lerende samenleving, realiseren organisaties zich steeds meer dat het belangrijk is om te investeren in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers, zodat de kwaliteit van productie en dienstverlening verbetert kan worden en goed personeel gebonden wordt aan de organisatie (Koster, Fouarge & De Grip, 2009).

Talentmanagement is hot! Een manier om dit te doen als organisatie is door aandacht te besteden aan talentmanagement. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers die trainingen en opleidingen aanbieden aan hun personeel, laten zien dat ze bereid zijn om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en competenties van hun medewerkers. Ik kan me zo voorstellen dat een werkgever hierdoor als een stuk aantrekkelijker wordt beschouwd, waardoor medewerkers minder geneigd zullen zijn om bij een andere organisatie te gaan werken. Medewerkers die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen binnen de organisatie zullen het gevoel krijgen dat de organisaties hun ‘employability’ belangrijk vindt en dat ze waardevol zijn voor de organisatie. Hierdoor zullen zij in toenemende mate tevreden zijn over de werkgever, zullen zij gemotiveerder zijn en een grotere loyaliteit hebben naar de organisatie (Koster, Fouarge & De Grip, 2009). Tevens zal talentmanagement bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen en aan de versterking van de concurrentiepositie van de organisatie (Beechler & Woodward, 2009). Een win-winsituatie lijkt mij.

Lerend werken en werkend leren Uiteraard zijn er tal van manieren om vorm te geven aan talentmanagement, maar een steeds vaker voorkomende manier waarop dit gebeurt is door middel van een bedrijfsschool, vaak een Academy of University genoemd. Philips was de eerste organisatie die dit introduceerde in 1929, maar steeds meer organisaties nemen dit idee over. Medewerkers dragen meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en leren, en geven zelf richting aan hun carrière (Simons, 2001). Door middel van een Academy krijgen zij de ruimte om trainingen en opleidingen te volgen die hun kennis en vaardigheden vergroten, en daarmee de motivatie in, en de kwaliteit van hun werk. Als HR Consultant maak ik dit fenomeen ook mee. Het afgelopen half jaar ben ik nauw betrokken geweest bij het opzetten van CompaNanny Compass, en op dit moment ben ik bezig met een adviesopdracht bij een jonge, sterk groeiende organisatie die ook zo’n Academy op wil zetten. Deze Academy zal worden ingericht aan de hand van de onderdelen; kennis en vaardigheden, ervaring en find your passion (happiness). In mijn ogen een goede basis om kwaliteit van werk te verbeteren, en te concurreren met andere organisaties. Maar vooral een goede basis om medewerkers te prikkelen en ontwikkelen, want daar gaat het uiteindelijk om.

Een lang verhaal kort; nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Wil je als organisatie de concurrentiepositie versterken? Wil je loyale, gemotiveerde en kwalitatief goede medewerkers? Dan weet u nu wat u te doen staat. Investeer in uw mensen! Mensen maken de organisatie, en in de huidige ‘war for talent’ is het belang bij het binden en boeien van talentvolle medewerkers groter dan ooit.

Meer weten over Willemijn? Bekijk ook eens haar LinkedIn-pagina!

Literatuurlijst

Beechler, S., & Woodward, I.C. (2009). The global ‘war for talent’. Journal of International Management, 15(3), 273-285.

Jansen, P., Paffen, P., Thunnissen, M. & Thijssen, J. (2012). Human Resource Development in veranderend perspectief. Tijdschrift voor HRM, 4, 37-58.

Koster, F., Fouarge, D. & Grip, A. de. (2009). Personeelsontwikkeling, werktevredenheid en personeelsverloop. Tijdschrift voor HRM, 2, 32-51.

Simons, P. (2001). Van opleiden naar Human Resource Development. Geraadpleegd op 29 oktober, 2016 van https://www.researchgate.net/profile/PRJ_Simons/publication/46615744_Van_opleiden_naar_human_resource_development/links/0deec5213b4d87be6c000000.pdf

Smits, W., & Vries, R. de. (2013). Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 29 oktober, 2016 van https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E80F22B6-EDA2-4361-99F2-A0FD9AE9E78E/0/20131003v4art.pdf

#talentmanagement #talent #ontwikkeling #opleiding

Uitgelicht
Recente blogposts