Waarom HR 'moet' veranderen


Digitalisering en automatisering: de thema’s die de afgelopen tijd in de schijnwerpers staan, en niet zonder reden. Volgens het World Economic Forum is sprake van een ‘vierde revolutie’ (Consultancy.nl, 2016). In 2015 werd in opdracht van automatiseerder Ricoh Nederland onderzoek gedaan naar de mate van digitalisering binnen HR-afdelingen. Van de 130 HR-managers, gaf 41 procent aan dat digitalisering een topprioriteit is binnen de afdeling, gevolgd door de beheersing van loonkosten met 27 procent en talentmanagement met een percentage van twaalf (Driessen HRM, 2015). Desondanks heeft HR een inhaalslag te maken op het gebied van digitalisering (Consultancy.nl, 2016). Is automatisering een kans of een bedreiging? En wat staat ons te wachten in de toekomst? En last but not least: wat betekent dit allemaal voor HR?

 

Automatisering: kans of bedreiging? De technologische ontwikkelingen gaan snel: robots in de dienstverlening, digitalisering van werkprocessen en nanotechnologie in sensoren. De impact van technologie wordt steeds meer zichtbaar (Deloitte, 2014). De voordelen van technologie variëren van een betere dienstverlening aan klanten tot een verbeterde efficiency van operations (Consultancy.nl, 2016). Na de industriële revolutie is het tijd om ook technologische ontwikkeling te omarmen. De welvaart en het welzijn zijn de afgelopen tien jaar alleen maar toegenomen (Deloitte, 2014).

 

‘Technologische verandering leidt tot hogere productiviteit en meer werkgelegenheid. Hierdoor neemt de welvaart toe. Tegelijkertijd is de verdeling van die welvaart een grote zorg’. De opkomst van ICT leidt tot een grotere loonongelijkheid tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Recentelijk leidt automatisering juist tot een daling van de werkgelegenheid’ (Pot, 2015)

 

Het bovenstaande citaat toont de keerzijde van automatisering aan. De toename van de werkloosheid en inkomensongelijkheid zijn twee mogelijke negatieve gevolgen van automatisering. Doordat de automatisering steeds sneller verloopt, is het vanzelfsprekend dat banen met een sneller tempo zullen veranderen of naarmate van tijd zelfs verdwijnen. Door automatisering wordt arbeid ook minder belangrijk, waardoor de aanleiding voor loonstijging afneemt. Aanvankelijk zullen eigenaren van bedrijven, gebouwen en machines voordelen van een toenemende productiviteit ondervinden. Door de beperkte groep eigenaren en de grote groep arbeiders ontstaat een grotere inkomensongelijkheid (Deloitte, 2014).

De toekomst: Substantieel baanverlies en de zorgrobot De schatting is dat twee tot drie miljoen banen mogelijk zullen verdwijnen (Pot, 2015). Groepen waarvoor het risico hoog is zijn onder andere administratief medewerkers, boekhouders en bestuurders van voertuigen. De impact komt vooral te liggen bij verkopers en verzorgend personeel (die worden vervangen door de zorgrobot). Hoe de toekomst precies zal zijn, is niet te voorspellen. Het beste is om in te zetten op het optimale innovatie- en veranderpotentieel. Een organisatie die dat breed weet te organiseren, kan elke ontwikkeling en verrassing aan! (Pot, 2015).

‘Digitalisering behoeft meer verbinding tussen HR en IT’ Eerder is genoemd dat de digitalisering hoog op de HR agenda staat. Anno 2016 heeft IT op veel HR-werkzaamheden zijn intrede gedaan. Het gaat hier veelal om werkzaamheden die transactioneel van aard zijn. Bovendien is de automatisering gericht op één HR-deelaspect, zoals verzuimmanagement of payrolling. De relatief lage IT volwassenheid binnen HR komt doordat HR en IT twee totaal verschillende werelden zijn. HR-mensen praten in honderden grijstinten, terwijl IT-ers het liefst zwart en wit denken. ‘Zet de twee werelden bij elkaar. Als HR en IT in hun eigen beroepstaal blijven praten, dan vinden ze elkaar nooit’, verteld Rappange (Consultancy.nl, 2016).

HR moet veranderen Volgens HR-digitaliseringsspecialist Wouter Hendriks is er de aankomende jaren veel beweging binnen organisaties. De oorzaken hiervan zijn de toename van flexibel werken, de sterk veranderende demografische opbouw van het personeel en het werven en behouden van talent. Dit vraagt om steeds sneller en inzichtelijk werk, zodat bedrijven kunnen inspelen op de veranderende omgeving. De inrichting van de HR-processen, zullen de komende tijd ook moeten veranderen (Driessen HRM, 2015).

Adviserende en strategische HR Digitalisering leidt ook tot een veranderende rol van HR: tot op heden heeft HR veelal een serviceverlenende rol vervuld. In de toekomst zal HR veel meer adviseur van het management en van medewerkers zijn (Driessen HRM, 2015) . Doordat HR processen, die eerst handmatig uitgevoerd werden, worden geautomatiseerd zal tijd worden vrijgemaakt voor werk dat er echt toe doet. Een dat is aansluiting vinden bij de businessstrategie en ervoor zorgen dat de juiste mensen met de juiste capaciteiten op de juiste manier met elkaar samenwerken om de businessdoelstellingen te behalen (Consultancy.nl, 2016). HR is daarbij businesspartner van de organisatie (Driessen HRM, 2015).

Kortom, de kans dat alle technologische ontwikkelingen een ‘vierde revolutie’ vormen is in mijn ogen zeer waarschijnlijk. Waar ik ook voorstander van ben is het dat HR uit haar eigen wereld stapt en een samenwerking met IT aangaat, om onder andere HR processen te optimaliseren. Naar mijn mening kan HR zich sterker positioneren binnen organisaties door bepaalde processen te automatiseren. De focus van HR verschuift dan meer naar het businesspartnerschap, die op de ‘vierde revolutie’ met alle voor- en nadelen kan anticiperen.

Meer weten over Hana? Bekijk ook eens haar LinkedIn-pagina!

Literatuurlijst

Consultancy.nl. (2016) HR moet inhaalslag maken op gebied van digitalisering. Geraadpleegd op 22-10-2016, via: http://www.consultancy.nl/nieuws/12468/hr-moet-inhaalslag-maken-op-het-gebied-van-digitalisering

Deloitte. (2014) De impact van de automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 22-10-2016, via: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-analytics/deloitte-nl-data-analytics-impact-van-automatisering-op-de-nl-arbeidsmarkt.pdf

Driessen HRM. (2015) Digitalisering belangrijk voor HR-managers. Geraadpleegd op 22-10-2016, via: https://www.driessen.nl/goedbekend/digitalisering-belangrijk-voor-hr-managers/

Pot, F. (2015) Omgaan met robotisering en digitalisering: we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Geraadpleegd op 23-10-2016, via: https://www.researchgate.net/publication/283854488_Omgaan_met_robotisering_en_digitalisering_We_hoeven_het_wiel_niet_opnieuw_uit_te_vinden?channel=doi&linkId=5648a77308aef646e6d1f5fb&showFulltext=true


Uitgelicht
Recente blogposts