Het ontslagrecht in de wet werk en zekerheid is niet sneller, goedkoper en eenvoudiger!


Sinds 1 juli 2015 is de wet werk en zekerheid opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het doel van de wet werk en zekerheid is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt (Rijskoverheid, z.d.). Ik ben Sharona van der Kooye, HR Professional bij Peperclip en ik vind dat de doelstellingen van de wetswijzingen tot op heden nog niet behaald zijn. In dit blog zullen de redenen waarom ik vind dat de doelstellingen van de wet werk en zekerheid nog niet behaald zijn, in kaart worden gebracht.

“De overheid wil met de WWZ stimuleren dat flexwerkers sneller een vast contract krijgen en het eenvoudiger, sneller en minder kostbaar wordt om mensen met een vast contract te ontslaan” (Keuss, 2015). Volgens Keuss faalt de overheid op dit gebied. Ik ben het met Keuss eens dat het nieuwe ontslag recht niet sneller, eerlijker, eenvoudiger en goedkoper is.

 

Sneller

In het oude ontslagrecht had de werkgever bij ontslag de keus om zich te wenden tot het UWV of de kantonrechter. In het nieuwe ontslagrecht is dit niet meer zo. Nu is het zo dat de ontslagroute op basis van de ontslaggrond gekozen wordt. Hiermee wordt er bedoeld dat bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en/of bij langdurige ziekte de ontslagroute leidt naar het UWV en bij ontslag vanwege persoonsgebonden redenen er naar de kantonrechter gestapt moet worden (Pennings, 2014). Hieruit blijkt dat de werkgever beperkt is in haar keuze. In het nieuwe ontslagrecht is tevens opgenomen dat er in hoger beroep en in cassatie kan worden gegaan tegen beslissingen van het UWV en de kantonrechter. Hieruit blijkt dat het nieuwe ontslagrecht helemaal niet sneller is, omdat dit soort procedures normaliter erg lang duren. Tevens is het zo dat zowel de werkgever als de werknemer tijdens een procedure, lange tijd in onwetendheid verkeren wat betreft de wel of niet beëindigde arbeidsovereenkomst (Bij de Vaate, 2015). Voorstanders van het nieuwe ontslagrecht vinden de ontslagprocedure sneller dan het oude ontslagrecht omdat de ontslaggrond de ontslagroute automatisch bepaald, maar doordat er zowel bij het UWV als bij de kantonrechter in hoger beroep en in cassatie kan worden gegaan, maakt dat het nieuwe ontslagrecht niet sneller.

Goedkoper

In het oude ontslagrecht is de kantonrechtersformule opgenomen. Heden is deze vergoeding afgeschaft en is er een nieuwe vergoeding in werking getreden, genaamd de transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding waar een ieder recht op heeft. Echter moet de persoon de organisatie gedwongen verlaten en langer dan twee jaar in dienst zijn geweest (Troost, 2015). Voor een werkgever is het niet meer voordelig om iemand die langer dan twee jaar in dienst is te ontslaan, want dan moet er automatisch een vergoeding betaald worden. In het oude ontslagrecht waarbij de werkgever uit twee ontslagroutes kon kiezen, kon er kosteloos ontslag worden aangevraagd. Ontslag via UWV kostte namelijk geen geld voor de werkgever. Echter, was het wel zo dat als de kantonrechter had bepaald dat er een vergoeding betaald moest worden, werd dit via de kantonrechtersformule berekend. Deze vergoeding was meestal hoog, maar dat neemt niet weg dat het nieuwe ontslagrecht niet goedkoper is dan het oude ontslagrecht. Dit komt doordat er in verhouding meer transitievergoedingen worden uitgekeerd en dat deze bedragen uiteindelijk meer zijn dan eens in de zoveel tijd een vergoeding uitkeren op basis van de kantonrechtersformule.

Eenvoudiger

Zoals hierboven staat aangegeven had de werkgever in het oude ontslagrecht de keus tussen twee ontslagroutes. In het nieuwe ontslagrecht is dat niet meer zo. Troost (2015) is van mening dat het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger is omdat de werkgever zelf niet meer kan kiezen welke ontslagroute hij bewandeld, maar dat de ontslaggrond bepaald welke ontslagroute genomen moet worden. Als de ontslaggrond een persoonsgebonden reden is, dan is de ontslagroute via de kantonrechter. Wanneer de werkgever naar de kantonrechter stapt moet er een heel dossier van tevoren opgebouwd zijn, waarin de werkgever meerdere dingen moet bewijzen. Naar mijn mening is dit niet eenvoudig omdat werkgevers wel eens informatie missen en wellicht ook niet weten wat ze wel of niet in het dossier moeten opnemen.

Nu de wet werk en zekerheid al ruim een jaar inwerking is getreden kan ik voor mijzelf concluderen dat de doelstellingen van deze wet niet behaald zijn. Het doel van het ontslagrecht was om goedkoper, sneller en eenvoudiger te zijn dan het oude ontslagrecht, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Het nieuwe ontslagrecht is duurder vanwege de transitievergoeding, het feit dat de werkgever bij de kantonrechter een heel dossier moet opbouwen kan voor verwarring zorgen en dat maakt de wet er niet makkelijker op. Doordat er nu bij de kantonrechter en bij het UWV in hoger beroep en in cassatie kan worden gegaan is de nieuwe wet zeker niet sneller. De wet herzien? Ik zeg doen! Wat vinden jullie?

 

Meer weten over Sharona? Bekijk ook eens haar LinkedIn-pagina!

Literatuurlijst

Bij de Vaate, V. ( 2015). ‘Bijzonder ontslagprocesrecht’: nieuw ontslagrecht wordt niet eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. 020 AR. Geraadpleegd op 27 oktober 2016, via: https://020ar.nl/2015/01/16/bijzonder-ontslagprocesrecht-nieuw-ontslagrecht-wordt-niet-eenvoudiger-sneller-en-minder-kostbaar-voor-werkgevers/

Keuss, M. ( 2015). Nieuwe ontslagstelsel schiet doel voorbij. HR praktijk. Geraadpleegd op 26 oktober 2016, via: https://www.hrpraktijk.nl/topics/wet-werk-en-zekerheid/nieuws/nieuwe-ontslagstelsel-schiet-doel-voorbij

Pennings, F.J.L. ( 2014). Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet. Tijdschrift Recht en Arbeid (29). Geraadpleegd op 27 oktober 2016, via: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/320868

Rijksoverheid. (z.d.). Wet werk en zekerheid (Wwz). Geraadpleegd op 26 oktober 2016, via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid

Troost, N. ( 2015). Eerlijker ontslag, maar goedkoper? De Volkskrant. Geraadpleegd op 26 oktober 2016, via: http://www.volkskrant.nl/economie/eerlijker-ontslag-maar-goedkoper~a4091775/


Uitgelicht
Recente blogposts