Kennis vermenigvuldigen


 

Wat voor effect hebben zelfrijdende auto’s op de toekomstige arbeidsmarkt? Wat betekent kunstmatige intelligentie voor het werk van HR professionals? Dat zijn twee van de vele vragen waar wij ons als young HR professionals mee bezig zouden moeten houden en ik de laatste tijd over nadenk.

 
Van stoommachine naar kunstmatige intelligentie

Nu we midden in de vierde industriële revolutie zitten, zijn er steeds meer mensen die zich realiseren dat zij minder invloed beginnen te krijgen binnen de samenleving. Waar de eerste industriële revolutie werd veroorzaakt door de stoommachine, de tweede door elektriciteit en de derde door de computer, wordt de huidige gekenmerkt door machines die het werken en zelfs denken van mensen overnemen doormiddel van kunstmatige intelligentie (Pot, 2014). Hierdoor zullen wij ons op een andere manier moeten specialiseren om zich te kunnen onderscheiden.

Sociale innovatie

Doordat de Nederlandse samenleving is veranderd in een dienstensamenleving, richten bedrijven zich meer op onder andere duurzaamheid en nieuwe samenwerkingsverbanden (Buitelaar & Meer, 2010). Deze nieuwe samenwerkingsverbanden vormen de kern van sociale innovatie, wat een goede stap kan zijn om in de huidige en toekomstige samenleving te werken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat organisaties en professionals zichzelf ook dienen te innoveren om alle snelle, technologische ontwikkelingen in de wereld te overleven en optimaal te benutten.

Taart

Door mensen te laten samenwerken met eerder genoemde technologieën en met mensen uit andere disciplines, komen de sterke kanten van alle bronnen bij elkaar en kan kennis met elkaar gedeeld en verbonden worden (Buitelaar & Meer, 2010). Omgaan met huidige en toekomstige ontwikkelingen vraagt namelijk actuele (of nog beter: toekomstgerichte!) kennis en vaardigheden. Door interdisciplinair kennis te delen kan ieders ontwikkeling ondersteund worden, aangezien hierdoor kennis niet wordt ‘opgedeeld’ maar juist vermenigvuldigd. Zoals Jeff Gaspersz (2013) dit zo mooi zegt: “Wanneer twee mensen een taart delen, heeft elk daarna nog maar een halve taart. Als twee mensen kennis of ideeën met elkaar delen heeft elk daarna naast de eigen kennis en ideeën, ook die van de ander. Daarin schuilt de kracht van kennisdeling.” Dus: kennis wordt niet gedeeld, maar vermenigvuldigt zich.

Vergaderen in de tuin

Wanneer organisaties meer ruimte bieden voor het hiervoor besproken kennisdelen, kunnen niet alleen de professionals zich verder ontwikkelen maar ook de organisaties zelf. Zo vormt de organisatie een kennis creëer-, deel- en implementeeromgeving, waar verschillende communicatie- en samenwerkingsvormen worden gebruikt (Buitelaar & Meer, 2010). Een voorbeeld hiervan is het vormen van projectgroepen, bestaande uit mensen van verschillende afdelingen en/of teams die samen kunnen brainstormen om tot nieuwe ideeën te komen. Hier andere ruimtes dan de standaard vergaderzalen voor gebruiken kan bevorderend werken voor de creativiteit. Ga naar een café in de buurt, of pak de stoelen uit de kantine en ga in de tuin zitten. Durf anders te denken!

Bloggen, vloggen, cologgen

Daarnaast is het gebruik van social media een steeds meer gebruikte manier om kennis te delen. Niet alleen komen op LinkedIn elke minuut wel nieuwe blogs online, de vlogs vliegen je om de oren. Ook BN’ers uit de televisie- en zelfs de politieke wereld wagen zich hieraan. Echter zijn dit beide vrij eenzijdige manieren van kennisdelen. Ik ben mij ervan bewust dat ik met het schrijven van deze blog hieraan meedoe, maar ik zou graag iedereen willen uitnodigen over het volgende na te denken.

Wat nou als Wikipedia wordt gecombineerd met Skype. Een website waarop allerlei mensen van over de hele wereld samenkomen, die zich verzamelen per onderwerp waar zij in geïnteresseerd zijn. Zo kunnen mensen bij elkaar komen uit verschillende culturen en verschillende ‘lagen’. Bijvoorbeeld een groep met HR-professionals en HRM-studenten, maar ook een winkelmanager of een leergierige scholier. Wanneer zij elkaar via de website gevonden hebben doordat zij allemaal in een bepaald onderwerp geïnteresseerd zijn, kunnen zij een video conference organiseren waarbij ze tijdens die conference samen aan projecten kunnen werken betreffende dat onderwerp. Zo kunnen zij samen een artikel schrijven, een concept voor een video maken of over een start-up nadenken. Ze hoeven hierbij elkaar dus niet te kennen en geen persoonlijke informatie met elkaar te delen. De enige connectie die ze met elkaar hebben, is dat ze in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn. Zo kan kennis echt gecreëerd, gedeeld en geïmplementeerd worden. Ik noem dit: cologgen.

Denk na en probeer

Uiteraard is het hiervoor genoemde concept niet zomaar op te starten en is op de aan het begin gestelde vragen niet zomaar antwoord te vinden, maar hierover nadenken is een eerste stap in de goede richting. Dus denk na wat wij als young HR professionals kunnen doen om het heden en de toekomst te overleven, maar vooral te gebruiken. Wees creatief en durf te doen!

 

Meer weten over Eveline? Bekijk ook eens haar LinkedIn-pagina!

Literatuurlijst

Buitelaar, W. & Meer, M. van der. (2010). De tredmolen van participatie en kennisontwikkeling. In Kaar, R. van het & Smit, E. (Red.), Medezeggenschap en organisatieontwikkeling: Vier scenario's in de praktijk by M. van der Meer & E. Smit (pp. 92-101). Assen: Van Gorcum.

Pot, F.D. (2014). Werkgevers vergeten werknemers. Nederland wil inzetten op slimme technologie. Zeggenschap : Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(2), 24-25.

Gaspersz, J. (2013). Dagelijks innoveren: versterken van innovatiekracht in 5 stappen. Breukelen: Idea Seeding Books.


Uitgelicht
Recente blogposts