In Nederland zijn wij allemaal gelijk


Jij hebt een voorkeur voor jonge blanke mensen. Dit was mijn resultaat uit een test die ik voor een training heb ingevuld. Ik kan nu natuurlijk gaan zeggen dat ik hier heel verbaasd over was, maar dat is niet waar. Dat de uitkomst mij wel aan het denken heeft gezet is daarentegen een ding dat zeker is. Want wat zegt dit eigenlijk over mij als persoon en als HRM’er? Betekent dit dat ik geen oude en/of donkere mensen zal aannemen? Betekent dit dat ik een slechte HRM’er ben? Dit waren een aantal vragen die op dat moment door mijn hoofd spookten. Ondertussen weet ik dat de uitslag van de test eigenlijk helemaal niets over mij zegt. Ik heb in de tussentijd verschillende sollicitatiegesprekken gehad en zowel oudere, jongere, autochtonen als allochtonen sollicitanten aangenomen. Maar hoe snel gebeurt het dat je, bewust of onbewust, toch op iemands afkomst in plaats van kwaliteiten selecteert? Uit mijn eigen ervaring is gebleken dat het snel is.

Het maakt niets uit

Tijdens het lezen van sollicitatiebrieven probeer ik er altijd goed op te letten dat ik mensen juist beoordeel en al helemáál niet afwijs omdat de sollicitant te oud is of een multiculturele achtergrond heeft. Vooral dat laatste is een punt waar ik goed op let. Ik ben natuurlijk ook geen heilige en ik zal niet ontkennen dat ook ik regelmatig mensen in hokjes plaats. Een eigenschap waar ik absoluut niet trots op ben en mijzelf te vaak op aan moet spreken. Ondanks dat ik het dus zelf vaak doe, snap ik niet waarom ik, en vele andere met mij, dit doe. Want wees nou eerlijk, wat maakt het nou uit wat iemands afkomst, geloof etc. is? Toch is gebleken dat het anno 2017 nog te vaak in Nederland voorkomt. Uit informatie van het ministerie van SZW is gebleken dat op de Nederlandse arbeidsmarkt discriminatie op grond van ras nog steeds het meeste voor komt (Jansen, Rispens, Weel & Wielaard, 2014).

Toch moeten allochtonen zich meer bewijzen

In Nederland wordt er niet meer of minder gediscrimineerd op de arbeidsmarkt dan in andere Europese landen. Al denken wij in Nederland wel veel meer dan andere Europeanen dat er veel wordt gediscrimineerd. Hoe het komt dat wij Nederlanders zoveel meer denken dat er gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt is niet bekend (van Dalen, 2017). Dit is misschien ook niet heel belangrijk om te weten. Ik ben zelf vooral benieuwd naar waarom er wordt gediscrimineerd. In opdracht van de gemeente Den Haag is er onderzoek gedaan om te achterhalen waarom werkgevers discrimineren. Uit dit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld een Marokkaanse Nederlander pas meer kans op een baan maakt dan een autochtone als hij zichtbaar, aan de hand van zijn cv, beter is. Marokkaanse Nederlanders worden namelijk vaak geassocieerd met criminaliteit, overlast, onbetrouwbaar en onverschilligheid. Als de autochtone sollicitant gelijk is aan de Marokkaanse Nederlander, dan gaan werkgevers vaker voor “veiligheid” en nemen zij Jeroen in plaats van Mohammed aan (van der Meer, 2015). Je zou kunnen zeggen dat sollicitanten met een multiculturele achtergrond zich eerst moeten bewijzen. Maar hebben wij zelf dit beeld over allochtonen, en in dit geval Marokkaanse Nederlanders, niet voor een groot deel zelf gecreëerd? Naar mijn mening is het antwoord op deze vraag: Ja, dat hebben wij gedaan!

Wij zijn allemaal gelijk

In artikel 1 van de Grondwet staat het volgende beschreven: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” (Roozendaal, 2015). We leven ondertussen in het jaar 2017 en het woord discriminatie wordt met de dag vaker genoemd. Wordt het niet eens tijd dat wij hier mee stoppen en de wetgeving gewoon gaan naleven? Iedereen dezelfde kans geven ondanks zijn afkomst, geloof of iets dergelijks. Er is gebleken dat een divers personeelsbestand zorgt voor meer tevreden medewerkers en dat het goed is voor het imago van het bedrijf. Als organisatie zeg je hier namelijk mee dat iedereen welkom is (Nawijn, 2016). En als HR-professional is het toch fijn als (bijna) alle medewerkers tevreden zijn. Dus zijn Jeroen en Mohammed op papier gelijkwaardig? Doe eens gek en stap eens lekker uit je comfort zone en nodig Jeroen en Mohammed allebei uit voor een gesprek. Wie weet word je wel verrast. Wij wonen met zijn allen in Nederland en genieten van het leven is zoveel leuker met elkaar dan tegen elkaar.

Literatuur

van Dalen, H. (2017). Hoe Nederlanders denken over discriminatie. Demos: Bulletin over bevolking en samenleving, 33(2), 4-6. [2].

Jansen, S., Rispens, S., Weel, A. & Wielaard. P. (februari 2014). Discriminatie. Geraadpleegd op 30 maart 2017, via http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf

van der Meer, T. (19 juni 2015). Waarom werkgevers een voorkeur hebben voor Jeroen maar niet voor Mohamed en Narinder. Geraadpleegs op 29 maart 2017, via http://stukroodvlees.nl/waarom-werkgevers-een-voorkeur-hebben-voor-jeroen-maar-niet-voor-mohamed-en-narinder/

Nawijn, J. (22 april 2016). 10 voordelen van werken met allochtone jongeren. Geraadpleegd op 5 april 2016, via

http://www.mkbservicedesk.nl/10345/10-voordelen-werken-met-allochtone-jongeren.htm

Roozendaal, Prof. mr. W.L. (2015) Arbeidswetgeving 2015/2016. Deventer, Wolters Kluwer.


Uitgelicht
Recente blogposts