Werkgeluk is de nieuwe drijfveer voor organisaties


Nederlandse medewerkers zijn steeds gelukkiger in hun werk. Uit recent onderzoek van Driessen HRM (2017) blijkt namelijk dat medewerkers het werkgeluk gemiddeld met een 7,1 beoordelen. In 2015 daarentegen werd het werkgeluk nog met een 6,5 beoordeeld (Instituut voor Positieve Psychologie, in Haringsma, 2015). Nederlandse werkgevers lijken het werkgeluk van hun medewerkers steeds belangrijker te vinden en investeren hier steeds meer in, maar wat is werkgeluk en wat maakt het zo belangrijk? Waar worden medewerkers gelukkiger van in hun werk? En hoe kunnen zijzelf en werkgevers hieraan bijdragen? In deze blog geef ik hierop antwoord, waardoor jij straks hopelijk snapt waarom werkgeluk de nieuwe drijfveer is.

Werkgeluk versus werktevredenheid Voordat ik inhoudelijk inga op het werkgeluk, is het belangrijk dat er sprake is van een eenduidige definitie van het begrip ‘werkgeluk’. Het woord zegt het eigenlijk al: gelukkig zijn in je werk. Maar wanneer is een medewerker nou gelukkig in zijn werk? Is een tevreden medewerker ook meteen een gelukkige medewerker? Het antwoord is nee. In de praktijk liggen gelukkig zijn in en tevreden zijn over je werk niet ver van elkaar en worden zij zelfs door elkaar gebruikt, maar volgens Hamburger en Bergsma (2011) is het toch mogelijk om een duidelijk onderscheid hierin te maken. Volgens hen zit het verschil in de aard van de begrippen. Tevredenheid is passief van aard en is gericht op hoe tevreden medewerkers zijn over hoe bepaalde zaken voor hen zijn geregeld. Werkgeluk daarentegen is pro-actiever van aard en is meer gericht op wat de inrichting van het werk doet met medewerkers, dus: welke voldoening of energie geeft het werk dat medewerkers doen? Hoe meer energie het werk oplevert, hoe gelukkiger medewerkers zijn in hun werk. (Hamburger& Bergsma, 2011)

Het belang van werkgeluk Zoals ik al eerder aangaf, lijken werkgevers het werkgeluk van hun medewerkers steeds belangrijker te vinden en dat is best logisch bij het lezen van de hiernavolgende voordelen. Gelukkige medewerkers zijn minder vaak ziek, kunnen beter omgaan met stress en hebben een lagere kans op burn-out (Donovan, in Lyubomirsky, King, et al., 2015). Daarnaast krijgen gelukkige medewerkers betere evaluaties en zijn zij productiever, energieker en gedrevener (Lyubomirsky, King, et al., 2015). Verder zijn gelukkige medewerkers ook duurzamer inzetbaar (Arnoldus, 2013). Als je het mij vraagt, redenen genoeg dus om te investeren in het werkgeluk van medewerkers.

Waar medewerkers gelukkig van worden in hun werk Als het werk goed is ingericht en voor voldoening zorgt, zijn medewerkers gelukkig in hun werk. Maar wanneer is het werk op de juist wijze ingericht? Uit een onderzoek van Hamburger en Bergsma (2011) is gebleken dat (om werkgeluk te kunnen ervaren) het werk op de juiste wijze is ingericht als medewerkers: autonoom mogen en kunnen zijn in hun werk, uitdagingen ervaren en deze ook kunnen realiseren, het gevoel hebben zinvol werk uit te voeren en sociale verbinding voelen met collega’s. Ik ben van mening dat dit mooie voorwaarden kunnen zijn om gelukkig te kunnen werken, maar dat de mate waarin een voorwaarde plaatsvindt afhankelijk kan zijn van andere factoren. Medewerkers in een zelfsturende organisatie zullen bijvoorbeeld autonomer zijn dan medewerkers in een bureaucratische organisatie.

Hoe medewerkers hun werkgeluk kunnen verhogen De meeste opvallende fout die medewerkers maken op het gebied van hun werkgeluk, is het denken dat hun werkgeluk afhankelijk is van externe factoren (Hamburger& Bergsma, 2011). Dit terwijl zij degelijk zelf hun werkgeluk kunnen beïnvloeden. Volgens Bruel en Nauta (in Nolles, 2016) neemt het werkgeluk van medewerkers toe wanneer zij zich aan de volgende tips houden: besef wat de waarde is van het werk dat je doet, vermijd routine in je werk, zorg ervoor dat je op ieder termijn een nieuwe uitdaging of doel hebt en deze ook binnen die termijn realiseert, zet je kwaliteiten in door hetgeen te doen waar je goed in bent en help of doe iets voor anderen. Dankzij deze tips zullen medewerkers vaker stilstaan bij hetgeen dat zowel hun werkgeluk verhoogt als verlaagt. Factoren die het werkgeluk verlagen kunnen zij vervolgens aanpakken.

Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan een hoger werkgeluk van hun medewerkers Zonder dat alle werkgevers het weten, zijn zij degenen met de meeste invloed op het werkgeluk van hun medewerkers. Uit een onderzoek van Dean (in Driessen HRM, 2014) is namelijk gebleken dat het werkongeluk van medewerkers voornamelijk is toe te kennen aan werkgevers. Om het werkgeluk te bevorderen, is hij tot de volgende adviezen gekomen: geef medewerkers regelruimte en afwisseling in en ondersteuning bij hun werk, behandel alle medewerkers gelijk, geef gehoor aan ‘probleempjes’ en privéproblemen, laat medewerkers presteren en geef hen regelmatig feedback. Als werkgevers zich meer verdiepen in hun invloeden op het werkgeluk en actief met deze adviezen aan de slag gaan, ben ik ervan overtuigd dat er straks meer gelukkigere medewerkers zullen zijn.

Literatuur

  • Arnoldus, L. (2013). Masterthesis Duurzaam inzetbare werknemers. Geraadpleegd op 28 maart 2017 via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/289963

  • Driessen HRM. (2017). Werkgeluk. Geraadpleegd op 27 maart via: https://content.driessen.nl/files/2017/Driessen-Publicatie-Werkgeluk.pdf

  • Driessen HRM. (2016). 10 tips voor meer werkgeluk. Geraadpleegd op 30 maart 2017 via: https://www.driessen.nl/publiekperspectief/10-tips-voor-meer-werkgeluk/

  • Hamburger, O. & Bergsma, A. (2011). Gelukkig werken- Versterk je persoonlijk leiderschap. Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

  • Haringsma, R. (2015). Nederlander scoort 6,5 op werkgeluk. Geraadpleegd op 27 maart 2017 via: http://www.hrbase.nl/forum/topics/nederlander-scoort-6-5-op-werkgeluk

  • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive effect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855.

  • Nolles, J. (2016). Evangelie van de gelukkige werknemer. Geraadpleegd op 30 maart 2017 via: http://www.volkskrant.nl/economie/evangelie-van-de-gelukkige-werknemer~a4263733/

  • Managemensupport. (2017). Wat bepaalt je werkgeluk? Geraadpleegd op 30 maart 2017 via: http://www.managementsupport.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nieuws/2017/2/wat-bepaalt-je-werkgeluk-10111833


Uitgelicht
Recente blogposts