Telefoon en laptop van de zaak? Nee dank je!


'Kom bij ons werken en ontvang een telefoon en laptop van de zaak!’, er zijn maar weinig vacatures waarin deze twee arbeidsvoorwaarden niet genoemd staan. Vaak worden deze twee vergezeld van de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te delen. Dat is natuurlijk geweldig als je meerdere verplichtingen hebt.

De schaduwzijde wordt geïllustreerd in een radiospotje dat ik onlangs hoorde.

Ik kan me de exacte boodschap niet meer herinneren, maar het luidde zoiets als: “‘s Avonds je mailbox legen omdat je daar overdag geen tijd voor had, (..)”. Mijn eerste reactie was een schaterlach. ‘s Avonds realiseerde ik mij dat dit totaal niet grappig was.

Ik begon op het gebruik van werktelefoons en - laptops in mijn omgeving te letten. Ik weet dat het voor sommige beroepen echt nodig is om buiten werktijden om bereikbaar te zijn, maar geldt dit dan ook voor alle jobs? Ik heb zelf het geluk dat ik beide niet heb, en werk via een beveiligd netwerk dat slechts toegankelijk is op devices die bij het bedrijf erkend zijn. Ik bespreek hier de tekortkomingen die ik zie aan de telefoon en/of laptop van de zaak.

Mijn frustratie

Tekortkoming nummer 1: we raken ongemanierd

Ondanks alle beleefdheidsregels die we kennen, viel me op dat het tegenwoordig is toegestaan om tijdens gesprekken even een zakelijk appje of mailtje te beantwoorden. Want ‘het is belangrijk’. Onlangs maakte ik zelfs mee dat mijn collega een zakelijk telefoontje moest beantwoorden tijdens een sollicitatiegesprek dat wij samen voerden. Het was namelijk ‘belangrijk’. Ik schaamde mij tegenover de kandidaat die haar best deed om haar beste beentje voor te zetten en zichtbaar nerveus was.

Ook tijdens mijn studie merk ik dat klasgenoten die wel zijn ‘gezegend’ met een telefoon en/of laptop van de zaak moeite hebben om de aandacht erbij te houden. Tijdens de les, waarin het zwaartepunt eigenlijk bij leren ligt, wordt veelal gebruikt om toch even gauw een mailtje of appje uit te werken. Maar ook tijdens een recent werkoverleg onderbrak mijn gesprekspartner het gesprek voor een belangrijk telefoontje.

Waar zijn onze manieren gebleven? Hoe hadden we gereageerd als de eerder genoemde sollicitant haar telefoon had opgenomen omdat bericht van een potentiële werkgever ontving? Was dit voor ons dan ook belangrijk geweest?

Tekortkoming nummer 2: vervaging van werktijden en -plekken

De telefoon en laptop van de zaak maken het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Waarschijnlijk is dit een bijkomend voordeel van beiden. Ik zie hier echter slechts nadelen in. Zo verandert de woonkamer in een kantoor. De plek die rust zou moeten uitstralen veranderde in een plek die we kunnen associëren met stress en deadlines.

Echter wordt het tijd om te kijken naar de manieren van werken en niet om doekjes voor het bloeden aan te bieden, maar juist het beestje bij de staart te grijpen. Dean (2019) geeft in een zeer recente blogpost al aan dat werkgevers meer zouden kunnen aan de werk-privébalans van de werknemer. Hierin haalt zij een onderzoek door Viking Direct (waarvoor zij tevens werkzaam is) aan waarin 70% van de werknemers aangeeft dat het werk het privéleven op negatieve wijze beïnvloedt (Viking Blog, 2019).

Tekortkoming nummer 3: hoe zit het ook alweer met duurzame inzetbaarheid?

We moeten langer door met werken. Deze stijgt zelfs tot 67 jaar en 3 maanden (Ministerie van Algemene Zaken, 2018). Om een leven lang werken mogelijk te maken, werken werkgevers via verschillende wegen aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.

Toch blijven we het mogelijk maken om ook buiten werktijden om te werken. Dit is toch best schrikwekkend in een wereld waarin de burn out niet weg te denken is uit de hr-context. Ter verduidelijking van deze uitspraak: de cijfers van Rijksoverheid geven aan dat er in 2012 slechts 915 meldingen van een burn-out door bedrijfsartsen werden gedaan. In 2017 is dit aantal met 1043 meer meldingen naar een totaal van 1962 meldingen (Volksgezondheidenzorg.info, z.d.). In het eerder genoemde onderzoek door Viking Blog wordt aangegeven dat de volgende oorzaken ten grondslag liggen aan de onrust die werknemers buiten werktijden om van werk ervaren:

  • werklast

  • slechte werkomgeving

  • communicatie over werk buiten

  • werktijden om

Bevorderen die telefoon en laptop van het werk dan toch echt de duurzame inzetbaarheid van de werknemer?

Mijn ideale wereld

Mijn inziens is de telefoon en laptop van ze zaak een tikkende tijdbom. In plaats van ervoor zorgen dat medewerkers werk naar huis kunnen nemen, zou er beter geïnvesteerd kunnen worden in het optimaliseren van het werkklimaat binnen de muren van het bedrijf.

Zelf vind ik het JDR-Model een prachtig en praktisch model (Bakker & Demerouti, 2007). Laten we juist investeren in de energiebronnen van dit model en deze als trots presenteren in een vacature of binnen een bedrijf. Want er is niks waardevoller dan een prachtige bedrijfscultuur.

 

Bronnen

Bakker, A. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands Resources Model: state of the art. Journal of Psychology, 22(6), 309- 328

Dean, E. (2019, 7 maart). Werkgevers kunnen meer doen om de werk-privébalans te bewaren - HRcommunity. Geraadpleegd op 13 maart 2019, van https://hrcommunity.nl/2019/03/14/w erkgevers-kunnen-meer-doen-om-de- werk-privebalans-te-bewaren/

Ministerie van Algemene Zaken. (2018, 23 april). Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog? Geraadpleegd op 16 maart 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwer pen/met-pensioen-gaan/vraag-en- antwoord/waarom-gaat-de-aow- leeftijd-omhoog

TNO. (z.d.). Duurzame inzetbaarheid | TNO. Geraadpleegd op 25 maart 2019, van https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebie den/gezond- leven/roadmaps/work/gezond-veilig- en-productief-werken/duurzame- inzetbaarheid/

Viking Blog. (2019, 21 februari). 70% van werknemers ervaart negatieve gevolgen van stress | VIKING NL. Geraadpleegd op 13 maart 2019, van https://blog.vikingdirect.nl/70- werknemers-zegt-dat-werk-hun- priveleven-negatief-beinvloedt/

Volksgezondheidenzorg.info. (z.d.). Overspannenheid en burn-out | Cijfers & Context | Trends | Volksgezondheidenzorg.info. Geraadpleegd op 14 maart 2019, van https://www.volksgezondheidenzorg.in fo/onderwerp/overspannenheid-en- burn- out/cijfers-context/trends


Uitgelicht
Recente blogposts