Werkgever, bemoei je … wel of niet?


Wanneer twee mensen trouwen hoopt men “ze leefden nog lang en gelukkig”, net zoals de sprookjes van Disney ons van kleins af aan hebben geleerd. Maar wanneer dit niet gebeurt, wat dan? Wat moet er gebeuren wanneer een medewerker zich in een scheidingsproces bevindt en is het voor een werkgever belangrijk zich hierin te betrekken? Ik denk van wel! Een werkgever moet zich betrokken voelen bij medewerkers in een scheidingsproces.

Werk- privé onbalans

Het is als werkgever belangrijk een medewerker in een scheiding te steunen omdat interactie tussen werk en privé onvermijdelijk is. De ontwikkelingen in de multimedia- en informatiemaatschappij hebben sterke invloed op de huidige manier van werken. Het komt tegenwoordig voor dat men na werktijd nog steeds bereikbaar is voor het werk of zelfs werk mee naar huis neemt. Andersom brengt dit met zich mee dat om dezelfde reden men privéaangelegenheden ook mee naar het werk neemt. In het dagelijks leven is de lijn tussen werk en privé vervaagd. Een gebeurtenis als een scheiding zal dus zeker invloed hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden (Personeelslog, 2019).

Maak het bespreekbaar!

Een andere reden dat een werkgever zich moet betrekken bij een medewerker in een scheiding is omdat een scheiding kan leiden tot frustraties en stress op het werk. Gedurende het scheidingsproces moeten veel zaken geregeld worden. Denk hierbij aan kinderen, advocaat, woning en financiën (Visma, 2016). Dit kan zorgen voor onrust omdat er ook nog vanuit werk bepaalde verplichtingen zijn. Dit kan met zich mee brengen dat een medewerker minder beschikbaar is zowel fysiek als mentaal. Een medewerker moet de mogelijkheid krijgen de scheiding bespreekbaar te maken om wrijving en spanning op het werk te voorkomen. Door zaken als een scheiding wel bespreekbaar te maken kan hierop geanticipeerd worden en de spanning uit de lucht gehaald worden. Het maken van individuele afspraken met de medewerker en het bespreken met de rest van het team kan hier aan bijdragen (De Winter, 2016).

Geen drang, geen dwang

Uit een onderzoek van Raet komt naar voren dat 78 procent van de medewerkers niet wil dat een werkgever betrokken is in het privé van een medewerker (Personeelslog, 2019). Een scheiding wordt gezien als een eigen zorg en dit moet gescheiden blijven. De relatie met een werkgever moet uitsluitend een werkrelatie zijn en blijven. Een scheiding toch wel bespreken met een medewerker kan dan zorgen voor ongemak vanuit de medewerker (Stevens, z.d.).

Gebrek aan expertise

Een andere reden om als werkgever niet te diep in het privé van een medewerker te duiken is het gemis aan expertise en hiermee de situatie verergeren. Werkgevers kunnen bij het horen over een scheiding wat terughoudend reageren of juist heel zorgelijk. Terughoudend, omdat de angst bestaat dat de scheiding voor problemen kan zorgen op het werk zoals verzuim en daling van de arbeidsproductiviteit (Nieuwe stap, 2018). De houding van de werkgever kan hierdoor erg afstandelijk zijn en helemaal niet ondersteunend. Dit komt door het gemis aan expertise en ervaring met deze situaties (Visma, 2016). Een werkgever kan tevens ook heel zorgelijk reageren en heel dicht op de situatie zitten. Dit kan verstikkend werken voor een medewerker in een scheiding en de (emotionele) situatie verergeren (Personeelslog, 2019).

De rol van HR

HR kan ook bijdragen bij een medewerker in een scheiding door een flexibele houding aan te nemen en te luisteren. Daarnaast kan HR zich meer verdiepen in dit onderwerp en de betrokken medewerker steun bieden. Dit kan het vertrouwen tussen de medewerker en HR positief beïnvloeden (Luijbregts, 2016).

Kortom, het onderwerp “scheiding” is een lastige kwestie. Voornamelijk omdat het een heel persoonlijk onderwerp is waarbij emoties centraal staan. Juist omdat de emoties van een medewerker centraal staan is het goed dat een werkgever en HR zich betrokken voelen bij de situatie, maar wel met een bepaalde grens. Ten eerste omdat het tegenwoordig moeilijk is om werk- en privé gescheiden te houden met name door de multimedia- en informatiemaatschappij. Ten tweede omdat een scheiding kan leiden tot stress en frustraties op het werk. Het tonen van interesse in de medewerker zorgt voor minder spanning en bescherming van de werksfeer. Het maken van onderlinge afspraken met de medewerker en de communicatie hiervan dragen hier sterk aan bij. Let wel op dat het als werkgever en HR belangrijk is niet in te hoge- of juist te lage mate te participeren aan het scheidingsproces maar wel hierin ondersteuning bieden. Dit kan anders de situatie negatief beïnvloeden. Tot slot verschilt het ook per medewerker of deze wel of niet ondersteund wil worden. Probeer hier eerst achter te komen.


Uitgelicht
Recente blogposts